Bayi Ny. Karsiyah (Lahir 14/11/2013)

06 March 2014 ,Dibaca: 2 kali

 karsiyah
 Nama  : By. Ny. Karsiyah
 Hari/tanggal lahir  : Kamis, 14-11-2013
 Jam  : 23.45 wib 
 Jenis Kelamin  : Laki - Laki
 Nama Ibu  : Ny. Karsiyah
 Nama Ayah
 : Tn. Kiki Andriyanto
 Alamat KTP
 : Ds. Ukirsari Kec Grabag
 Berat Lahir  : 3500 gr
 Panjang lahir  : 48 cm