Bayi Ny. Kuspriyatin (Lahir 18/08/2014)

23 August 2014 ,Dibaca: 2 kali

kuspriyatin
 Nama  : By. Ny. Kuspriyatin
 Hari/tanggal lahir  : Senin, 18-08-2014
 Jam  : 07.20 wib
 Jenis Kelamin  : Laki - Laki
 Nama Ibu  : Ny. Kuspriyatin
 Nama Ayah
 : Tn. Arif Setiabudi
 Alamat KTP
 : Paduroso 2/2 Grabag
 Berat Lahir  : 3.500 gr
 Panjang lahir  : 49 cm